STT Tên tài liệu Loại tài liệu Cơ quan ban hành Mô tả Tải về
1 Nhận dang các sản phẩm Động vật Hoang dã bị buôn bán phổ biến ở Việt Nam Sách nhận dạng WCS Hướng dẫn nhận dạng các sản phẩm từ Động vật Hoang dã
2 Nhận dạng các loài Tê Tê Sách nhận dạng Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) Nhận dạng các loài Tê Tê
3 Giới thiệu một số loài thú Đông Dương Sách nhận dạng Quý Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) Giới thiệu một số loài thú ở Đông Dương và Thái Lan
4 Nhận dạng một số loài Động vật Hoang dã ở biển Sách nhận dạng Tổ chức Wildlife At Risk Sách nhận dạng một số loài Động vật Hoang dã ở biển
5 Hướng dẫn định loại rùa Thái Lan - Lào - Việt Nam - Cămpuchia Sách Nhận dạng Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) Hướng dận nhận dạng các loài rùa
6 Phân biệt rùa biển Việt Nam Poster nhận dạng loài Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) Poster phân biệt một số loại rùa biển ở Việt Nam
7 Sách hướng dẫn thi hạnh luật về định dạng các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam Sách nhận dạng - Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - Trung tâm Bảo tồn Rùa Cúc Phương (TCC) - Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP) Nhận dạng các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam
8 Sổ tay nhận diện các loài động vật thường bị buôn bán ở Quảng Ngãi và Bình Định Sách nhận dạng Viện Sinh thái và Tài nguyên Môi trường Nhận dạng các loài động vật thường bị buôn bán ở Quảng Ngãi và Bình Định
9 Nhận dang một số loài Dơi ở Việt Nam Sách nhận dạng - Viện Sinh thái và Tài nguyên Môi trường - Tổ chức Wildlife At Risk Nhận dang một số loài Dơi ở Việt Nam
10 Hướng dẫn điều tra ngoại nghiệp Linh Trưởng Sách Nhận dạng - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Tổ chức Wildlife At Risk Việt Nam Sách hướng dẫn nhận dạng các loài Linh trưởng Việt Nam
11 Ếch, rắn, thằn lằn, cá sấu Việt Nam Sách Nhận dạng - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Tổ chức Wildlife At Risk Việt Nam - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM Sách nhận dạng các loài ếch, rắn, thằn lằn và cá sấu Việt Nam
12 Chim Việt Nam Sách Nhận dạng Chương trình BirdLife Quốc tế tại Việt Nam Sách nhận dạng các loài chim ở Việt Nam
13 Nhận dạng nhanh một số loài động vật hoang dã được công ước CITES và luật pháp Việt Nam bảo vệ Sách nhận dạng - Cục kiểm lâm, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - TRAFFIC Đông Nam Á, Chương trình Tiểu vùng Mê Kông mở rộng Hướng dẫn nhận dạng nhanh các loài Động vật Hoang dã
14 Danh lục đỏ Việt Nam Danh lục Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam Danh sách các loài Động thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam
15 Các loài Động vật được bảo vệ ở Việt Nam Sách Nhận dạng Cục kiểm lâm Nhận dạng các loài Động vật cạn ở Việt nam
12