Vũ Ngọc Thành
Vũ Ngọc Thành
Đơn vị: Khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, Bảo tàng Động vật Hà Nội
Chức danh: Nhà nghiên cứu
Điện thoại & Fax
Văn phòng:0243.933.0586
Di động: 0913.544.615
Fax:
Email & Internet
Email: vnthanh@fpt.vn, thanhdouc@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội