Trần Quang Phương
Trần Quang Phương
Đơn vị: Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê
Chức danh: Quản lý
Điện thoại & Fax
Văn phòng:030.3848.222
Di động: 0988.643.539
Fax:
Email & Internet
Email: smallcarnivore@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình