Nguyễn Vũ Khôi
Nguyễn Vũ Khôi
Đơn vị: Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR)
Chức danh: Giám đốc điều hành
Điện thoại & Fax
Văn phòng:0283.899.7314
Di động: 0903.315.783
Fax:
Email & Internet
Email: nvkhoi70@gmail.com, khoi.nv@wildlifeatrisk.org
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 202/10 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM