Nguyễn Đắc Mạnh
Nguyễn Đắc Mạnh
Đơn vị: Bộ môn ĐVH & QLTN ĐVHD, ĐH Lâm nghiệp
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0912.977.442
Fax:
Email & Internet
Email: manhdvr@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Phòng 310 nhà A1, Trường Đại học Lâm Nghiệp,Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội;