Mai Khắc Trung Trực
Mai Khắc Trung Trực
Đơn vị: Thảo cầm viên Sài Gòn
Chức danh: Giám đôc xí nghiệp động vật
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 090.2658.118
Fax:
Email & Internet
Email: khac.truc@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: