Lê Trọng Trải
Lê Trọng Trải
Đơn vị: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt
Chức danh: Giám đốc
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0978.520.006
Fax:
Email & Internet
Email: letrong.trai@gmail.com,trai.letrong@thiennhienviet.org.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: