Liên hệ chuyên gia
Để nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm dưới đây.
Chính xác cụm từ Tất cả các từ Một từ
Trong nhóm này Toàn bộ
STT Họ & Tên Chức danh Chuyên môn Đơn vị Điện thoại Email
1 Hoàng Văn Chương Phó Giám đốc Nhận dạng linh trưởng TRUNG TÂM BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC NƯỚC VIỆT XANH
0944025180 hoangchuong@greenviet.org
2 Phạm Thế Cường Nghiên cứu viên Bò sát Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
0985822236 cuongiebr@gmail.com
3 Nguyễn Thu Thủy Điều phối viên chương trình cứu hộ và đào tạo Bò sát Chương trình bảo tồn rùa châu Á – Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
0243.7302.8389 0989.524.950 ntthuy@asianturtleprogram.org
4 Nguyễn Tài Thắng Cán bộ nghiên cứu thực địa các loài bò sát Chương trình bảo tồn rùa Châu Á - Indo Myanmar Conservation
0977.373.352 taithang@asianturtleprogram.org, thangnguyentai347@gmail.com
5 Hoàng Văn Hà Điều phối viên chương trình rùa Việt Nam Bò sát Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á(ATP)
024.7302.8389 0981.175.912 info@asianturtleprogram.org, hvha@asianturtleprogram.org
6 Nguyễn Quảng Trường Nghiên cứu viên Bò sát và lưỡng cư Viện sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
0913.522.004 nqt2@yahoo.com, truong@iebr.ac.vn
7 Nguyễn Vũ Khôi Giám đốc điều hành Bò sát Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) 0283.899.7314 0903.315.783 nvkhoi70@gmail.com, khoi.nv@wildlifeatrisk.org
8 Nguyễn Trường Sơn Nghiên cứu viên chính Dơi và thú gặm nhấm Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

091.3076.511 truongsoniebr@gmail.com, ntson@iebr.vast.vn
9 Nguyễn Vân Trường ĐPV ĐDSH; thành viên nhóm Linh trưởng đặc biệt IUCN khu vục châu Á Thái Bình Dương Linh trưởng Tổ chức bảo tồn động vật quốc tế (FFI)
0977.548.454 nguyenvantruong1009@gmail.com
10 Vũ Ngọc Thành Nhà nghiên cứu Linh trưởng, móng guốc Khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, Bảo tàng Động vật Hà Nội 0243.933.0586 0913.544.615 vnthanh@fpt.vn, thanhdouc@gmail.com
11 Trần Văn Bằng Phó trưởng phòng động vật Linh trưởng, Thú móng guốc Viện sinh thái học Miền nam
0909.569.957 vn.vanbang@gmail.com
12 Lê Trọng Trải Giám đốc Chim, thú, linh trưởng, cầy Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt
0978.520.006 letrong.trai@gmail.com,trai.letrong@thiennhienviet.org.vn
13 Nguyễn Văn Thắng Quản lý Nhận dạng chim Công ty Wildtour 0979.022.360 vietnambirdguide@gmail.com
14 Nguyễn Văn Thái Giám đốc Thú ăn thịt nhỏ và tê tê Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (SVW)
02293.848.053 thai@savevietnamswildlife.org
15 Trần Quang Phương Quản lý Thú ăn thịt nhỏ và tê tê Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê 030.3848.222 0988.643.539 smallcarnivore@gmail.com
16 Mai Khắc Trung Trực Giám đôc xí nghiệp động vật Thú ăn thịt nhỏ, thú móng guốc, bác sĩ thú y Thảo cầm viên Sài Gòn
090.2658.118 khac.truc@gmail.com
17 Mai Văn Hưng Nghiên cứu viên thực vật, Lâm học Phòng đa dạng sinh học và môi trường
0246870978 0982000898 maigiahung@gmail.com
18 Nguyễn Đắc Mạnh Giảng viên Thú móng guốc Bộ môn ĐVH & QLTN ĐVHD, ĐH Lâm nghiệp
0912.977.442 manhdvr@yahoo.com
19 Đinh Trà Mi Cán bộ chương trình Luật WCS
0902.029.350 mdinh@wcs.org
20 Minh Hoàng Cán bộ chương trình Nhận dạng loài WCS
0914026208 hminh@wcs.org
21 Nguyễn Văn Long Cán bộ chương trình Thú y WCS
0243.514.9750 0988.262.802 nvlong@wcs.org
Nếu gặp khó khăn trong quá trình thao tác, xin xem Video hướng dẫn hoặc liên hệ với chúng tôi :
Hotline: +8424.35149750     
Địa chỉ: Phòng 106, nhà D, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
loading